Lite om kortegekörning:

En erfaren och omtänksam ledare tvingar ingen att köra över sin förmåga.

Ledaren för kortegen kommer överrens med en hoj-kompis om att vara sista hoj. Färdvägen bör gås igenom så om det blir problem så kan sista hoj med eftersläntrare alltid komma i fatt kortegen. Lämpliga stopp bör också meddelas. Ta varandras mobilnummer!

Förflyttningen av ett antal motorcyklar i en kortege går mycket bättre, är bra mycket säkrare och underlättar för andra trafikanter. Kortegekörning ska köras i zig-zag formation och följa trafikrytmen.
Fördelar med zig-zag formering är att den ger bästa sikt och bromssträcka för samtliga i kortegen.
Alltså någonting som gagnar våra medtrafikanter såväl som oss mc-förare.
1:an ligger till vänster i körfältet och håller uppsikt för ev hinder i vägen.

Avståndet till framförvarande hoj (i vänster eller högerled) bör vara enligt "tre-sekunders regeln", dvs, du ska hinna räkna till tre från det att framförvarande hoj passerar en markering till att du passerar samma markering. Detta ökar säkerheten. För stort avstånd kan öka risken att bilar tränger sig emellan och det kan uppfattas som att någon har problem längre bak och hela kortegen stannar upp.
Med "tre-sekunders regeln" innebär detta också att avståndet krymper (i meter räknat) vid lägre hastigheter. Håll uppsikt i backspegeln! För att undvika gummibandseffekten, håll jämn gas och rätt avstånd till framförvarande mc.

Varje förare har en egen "fyrkant" att hålla sig i, som varken förare framför eller bakom ska komma in i. I denna fyrkant kan varje enskild förare röra sig både åt höger och vänster i filen. Detta innebär att om det dyker upp ett hinder på vägens högra kant eller om det sker ett "tokigt" möte så kan varje förare röra sig fritt inom "sin fyrkant" utan att bli påkörd bakifrån av sina egna kompisar.

Om det kommer trafik bakifrån som vill köra om går vi i tur och ordning ut på vägrenen eller lägger oss i vägens högerkant medan omkörningen äger rum, för att därefter återta vår position.

Om kolonnen kommer ikapp långsammare trafik kör vi om en och en och återgår sedan till samma position som vi hade innan omkörningen. OBS! Använd blinkers vid sidoförflyttningar och glöm inte heller att slå av den när sidoförflyttningen är genomförd.