Funktionärer 2019

Maria Syrjälä

Webbredaktör
och
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä
Luleå 

E-post

 

 

Distriktsredaktör
och
Distriktsinformatör

Patrik Silverplats
Luleå

E-post

 

 

 Ulf

Valberedningen
(sammankallande)

Ulf Klintarp
Luleå

070-523 71 39

E-post:

 

valberedning 

Valberedningen

Ola Arvidsson

Boden

 E-post

 Anders

Revisor

Anders Åknert
Luleå

070-887 68 22

E-post

 

 

Revisor 

Revisor

Anders Gustafsson
Niemisel

E-post:

 

 Revisor 

Resvisorssuppleant

Stefan Hult
Töre

E-post