Funktionärer 2019

Maria Syrjälä

Webbredaktör
och
MCT-ansvarig

Maria Syrjälä
Luleå 

E-post

 

 

Anders Jonsson

Distriktsredaktör

Anders Jonsson
Rosvik

E-post

 

Distriktsinformatör

Patrik Silverplats
Luleå

E-post

Kristina Hillar 

Valberedningen
(sammankallande)

Kristina Hillar

Boden

070-5373544

 E-post

 valberedning

Valberedningen

Martina Gahm
Boden

 

E-post


Ulf

Valberedningen

Ulf Klintarp
Luleå

070-523 71 39

E-post:

 Anders

Revisor

Anders Åknert
Luleå

070-887 68 22

E-post

Revisor  Revisor

Anders Gustafsson
Niemisel

E-post:

 Hillar

Resvisorssuppleant

Jan-Olof Hillar
Boden

070-559 99 85

E-post