Organisationen

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta någon i Styrelsen och läs våra protokoll.

Har du allmänna frågor om SMC Norrbotten och våra aktiviteter så är du välkommen att maila vår ordförande.

Vill du få tag på någon särskild person hittar du kontaktuppgifter i presentationerna av styrelsen och funktionärerna.

Vill du komma i kontakt med någon om våra kurser kan du maila MCT Maria.

Är du intresserad av att vara med som instruktör eller hjälpa till som resurs på våra kurser kan du kontakta MCT Maria.

Du kan också läsa våra protokoll från styrelsemöten och årsmöten.