SMC Norrbotten årsmöte 2020-02-22 kl 13:00

2019-12-20
SMC Norrbotten kallar till årsmöte den 22 februari 2020 kl. 13:00. Plats: Boskataskolan (Bosken) Matsalen. Snövägen 2, Luleå.

Vi finns på plats från klockan 12:00. Kom i tid för upprättande av röstlängd. Medtag giltigt medlemskort. Vid behov kan medlemsavgift lösas på plats. Vi bjuder på lättare förtäring till alla medlemmar. Alla SMC Norrbottens medlemmarönskas välkomna!

//Styrelsen för SMC Norrbotten.