Här träffas motorcyklister

Smc's Grillkvällar i Långsjön, Kalmar och Skiren. Se datum i hojbladet.