SMC Jämtlands Styrelse 2020

     

 Tomas Engberg

Ordförande

Tomas Engberg

tomas.engberg@smcjamtland.se

 

 Monika Olofsson

Sekreterare
Monika Olofsson

monika.olofsson@smcjamtland.se

 Pär Nilsson

Kassör

Pär Nilsson

par.nilsson@smcjamtland.se

 Stig Eriksson

Vice ordförande

 Stig Eriksson

 

stig.eriksson@smcjamtland.se

 

 Lena Kempe

Vice sekreterare

 Lena Lundberg

lena.lundberg@smcjamtland.se

 

 Siw Kristiansen

Ledamot

Siw Kristiansen

 

siw.kristiansen@smcjamtland.se
 Kent Mårdbrink

Ledamot

Kent Mårdbrink


kent.mardbrink@smcjamtland.se

 Ola

Suppleant

Ola Sjödin Wahlström

olasjn@gmail.com

 Ola

Suppleant

Dennis Jonsson

grymlingen@live.se
 

Valberedning

 

 el.lobo

Sammankallande
 

Anders Ryberg


valberedning@smcjamtland.se
 Ove

Valberedare

Ove Olofsson
Se adress ovan.
Revisorer


 

Jill Lantz
Peter Ekholm 

revisor@smcjamtland.se
 

Övriga


 Stig Eriksson

Vägspanare 

Stig Eriksson

 

vagspanare@smcjamtland.se
 Lena Kempe

Länsinformatör

 Lena Lundberg

informator@smcjamtland.se

 Pär

MCT

Pär Nilsson

mct@smcjamtland.se