Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200115

SMC Jämtland Årsmötesprotokoll 200222

Bilagor till årsmötesprotokollet 200222:

 

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 


För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv