Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180108

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180205

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180226

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180319

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180426

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180521

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180618

SMC Jämtland styrelse Protokoll 180910

SMC Jämtland styrelse Protokoll 181015

SMC Jämtland styrelse Protokoll 181126

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 

 

För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv