Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200115

SMC Jämtland Årsmötesprotokoll 200222

Bilagor till årsmötesprotokollet 200222:

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200304

SMC Jämtland konstiturerande protokoll 200304

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200408

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200422

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200513

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200629

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200810

SMC Jämtland styrelse Protokoll 200916

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 


För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv