Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190114

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190211

SMC Jämtland Årsmötesprotokoll 190223

Bilagor till årsmötesprotokollet 190223:

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsinriktning
Revisionsberättelse
Budgetförslag

SMC Jämtland styrelse Konstitueringsprotokoll 190225

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190318

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190410

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190513

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190617

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 

 

För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv