Protokoll innevarande verksamhetsår

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190114

SMC Jämtland styrelse Protokoll 190211

SMC Jämtland Årsmötesprotokoll 190223

Bilagor till årsmötesprotokollet 190223:

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsinriktning
Revisionsberättelse
Budgetförslag

SMC Jämtland styrelse Konstitueringsprotokoll 190225

 

 

Har ni problem med att komma åt protokollen så kontakta sekreteraren så försöker vi hjälpa till på något sätt.
Mailaddress : monika.olofsson@smcjamtland.se

 

 

För att se tidigare protokoll Se under vårt Protokollsarkiv