Plötsligt händer det!

2018-09-07
Under flera år har P-A Tapper från Tännäs klagat till Trafikverket på väg 311. Den har haft massor av potthål och annat som gjort att vägen varit nästan ofarbar. Vägen trafikeras inte bara av lokalbefolkning utan även av turister och tung trafik. Trafikverket har år efter år skickat ut entreprenörer som lagat hålen genom snabellagningar. Därför är det glädjande att Trafikverket nu inte bara snabellagat utan även asfalterat den sämsta sträckan på väg 311 mellan Högvålen och Tännäs. Tack för det Trafikverket!

Länsväg 311 är en fin och kurvig länsväg som går mellan Sälen i Dalarna och Tännäs i Härjedalen via Särna. Länsväg 311 är 184 km lång. Den är smal, krokig och tjälskadad och varit sämst av alla vägar som uppmätts av Motormännen. 

SMC-medlemmen P-A Tapper bor i Tännäs och kör väg 311 dagligen. Han har under många år drivit en kamp mot Trafikverket för att vägen ska åtgärdas.  Under 2016 rapporterade han att det fanns 84 st potthål på 20 km, däremot fanns inga varningsskyltar utöver en markering. Det resulterade i att snabelbilen tillbringade en dryg vecka på plats för att åtgärda alla hål. På vintern sattes varningsskylt upp om fyra mil vägskador samtidigt som hastigheten sänktes till 30 km/h. 

Den här veckan fick SMC foton från P-A som visade en nyasfalterad väg. Trafikverket har i år inte bara snabellagat potthålen utan även lagt ny asfalt. Det är ett resultat av en landsbygdssatsning från Näringsdepartementet. Vi tackar Trafikverket för detta. Väg 311 är en väg som många MC-turister kört på väg till och från Norge. SMC uppmanar alla medlemmar att påtala brister på vägarna till Trafikverket - det kan leda till förbättringar. 


Så här fin ser väg 311 ut idag!


Ett av 84 potthål på väg 311 sommaren 2016. 


Fyra mil guppig väg varnades det för förra vintern.


Hastigheten sattes ner till 30 km/h p g a den dåliga vägen.