Schema

Tid

Blå grupp
(Medelsnabb)

Tid Gul grupp
(Medel)

Tid Grön grupp
(Lugn)
kl 07:15 – 08:15 Inskrivning
kl 07:15 – 08:15 Inskrivning
kl 07:15 – 08:15 Inskrivning
kl 07:00 – 08:15 Säkerhetskontroll motorcykel
kl 07:00 – 08:15 Säkerhetskontroll motorcykel
kl 07:00 – 08:15 Säkerhetskontroll motorcykel
kl 08:30 Förarmöte
kl 08:30

kl 08:30
kl 08:45 Teori
kl 08:45 Förarmöte
kl 08:45
kl 09:00 Körning
kl 09:00 Teori
kl 09:00 Förarmöte
kl 09:20 Vila/Återkoppling
kl 09:20 Körning
kl 09:20 Teori
kl 09:40 Teori
kl 09:40 Vila/Återkoppling
kl 09:40 Körning
kl 10:00 Körning
kl 10:00 Teori
kl 10:00 Vila/Återkoppling
kl 10:20 Vila/Återkoppling
kl 10:20 Körning
kl 10:20 Teori
kl 10:40 Teori
kl 10:40 Vila/Återkoppling
kl 10:40 Körning
kl 11:00 Körning
kl 11:00 Teori
kl 11:00 Vila/Återkoppling
kl 11:20 Vila/Återkoppling
kl 11:20 Körning
kl 11:20 Teori
kl 11:40 Teori
kl 11:40 Vila/Återkoppling
kl 11:40 Körning
kl 12:00 Körning
kl 12:00 Teori
kl 12:00 Vila/Återkoppling
kl 12:20 Vila/Återkoppling
kl 12:20 Körning
kl 12:20 Teori
kl 12:40

kl 12:40 Vila/Återkoppling
kl 12:40 Körning
kl 13:00

kl 13:00

kl 13:00 Vila/Återkoppling