2010-12-02
<p>Hallands vägspanare &nbsp;Lars-Rune Eriksson har varit på två arbetsmöten med trafikverket och skrivit ner vad som behandlats.&nbsp;</p>