Under 25 år eller nytt körkort

2012-03-12
<p>Visste du att om du är under 25 år eller om du nyligen har tagit körkort så får du 600kr i rabatt på de kurser som SMC Skåne annordnar på Ring Knutstorp.&nbsp;</p> <p>Se deras hemsida:</p> <p><a href="http://www.svmc.se/Distrikt/skane/School/Fortbildning/Smc_school_ak_skane/">http://www.svmc.se/Distrikt/skane/School/Fortbildning/Smc_school_ak_skane/</a></p>