Grundkurser Knix 2021

Grundkurs KNIX, kurv och bromsteknik på Gute Karting ring:

Nu har vi spikat tiderna för detta år.

 

KNIX tillfällen 2021. 

Tider: den 10/5, 24/5, 7/6, 21/6, 5/7, 19/7, 2/8 och 16/8

Vi följer FHM´s föreskrifter löpande, så justeringar kan bli nödvändiga. Läs gärna under rubriken "Viktig information" ovan

- Kurser ska endast arrangeras för medlemmar inom SMC och deltagare skall vara medlemmar innan kursstart! OBS! Endast föranmälda får delta, ingen drop in!

Anmälan här: https://grundkurser.svmc.se


Övningskörning:

Du som övningskör kan också delta på Knix! Din handledare behöver vara närvarande under hela kursen, men behöver inte själv delta om han/hon inte vill. Om handledaren vill delta på kursen för egen del behöver han/hon inte boka sig i samma grupp som eleven.

Handledare kör gratis på samma kurs som eleven - gå 2 betala för 1!

Till inskrivningen ska lämp, handledarintyg och handledarens körkort tas med och uppvisas. Ni får också fylla i ett dokument, det tar bara någon minut

Kurskostnad är 200:- för SMC medlemmar och 300:- för övriga.

 Ungdom upp till 26 år 100:-


ALLA är välkomna, oavsett märke eller modell på motorcykel.

 

Gute Karting ring en utmaning att bli ett med hojen

Även om hastigheterna inte blir så höga är Gute Karting ring en utmaning. På banan gäller det att känna sin hoj till 100%. Varvtider är inget som mäts, för det handlar inte om tävling utan om fortbildning. Utmaningen är att bli ett med hojen. Man kan se alla typer av motorcyklar. Speciellt nybörjare och återfallsknuttar/knuttor är välkomna. Alla tas om hand av utbildade instruktörer och deltagarna delas in i lämpliga grupper. Ett körpass är 15 minuter långt och under ett normalt utbildningstillfälle sker ett körpass per timme för respektive grupp. 

Tempo och upplägg anpassas till deltagarnas förkunskaper/kompetens med syfte att deltagarna får lära sig hur man säkrare kan framföra motorcykeln och få flyt i körningen. Detta sker genom att dela in deltagarna i grupper efter körvana, så att man kan köra i "sitt tempo" utan att känna sig stressad av andra deltagare! Det ska vara en positiv upplevelse där man utvecklar sin körkunskap, utifrån sin egen erfarenhet.

Alla deltagande motorcyklar måste vara trafikförsäkrade enligt lag. Info om hur försäkringen gäller på våra kurser ser du i punkten om "Försäkring vid SMC´s fortbildning".  Ett krav för att få delta på SMC:s fortbildningar är också att förarna har rätt körkortsbehörighet 

Anmälan här: https://grundkurser.svmc.se

                                                                 (välj distrikt Gotland)

Välja grupp

När du kommer till anmälningen, placeras du i lämplig grupp, beroende på din körvana/förkunskaper. Alla som är helt nya på banan rekommenderas grön grupp, nybörjargruppen, eller eventuellt gul grupp. 
Deltagarna i blå eller röd grupp har mer vana av körning på gokartbana och det går också vanligen väsentligt fortare där.

 

Grön grupp

För dig som är nybörjare på banan, eller för dig som vill ta det i lugnt tempo.

Gul grupp

För dig som provat någon gång och känner att du vill öka tempot lite.

Blå grupp

För dig som har en del erfarenhet och är redo för övningar i högre hastighet.

Röd grupp

För dig som är duktig på att hantera din MC och vill jobba i högt tempo.

 

Introduktion 

Om du inte har gått en introduktionskurs för året tidigare, inväntar du introduktionsutbildningen. Det är ett ca tjugo minuter långt teoripass där vi berättar om syftet med Knix, säkerhetsrutiner, ordningsfrågor osv. Därefter kan du hämta ut din reserverade väst.

 

Här är några av ordningsreglerna som vi informerar om: 

 • Wheelies och stoppies är förbjudet på området.

 • Förare som bryter mot anvisningarna för körningen kan stängas av.

 

Deltagarväst

Alla kursdeltagare har en numrerad deltagarväst i sin gruppfärg. Ta på dig västen och ha den synlig under hela kursen. Instruktörerna vill ofta samla deltagarna i sin grupp, och då underlättar det om du har västen på dig.

 

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontrollen (eller besiktningen som den oftast kallas) innebär att du hämtar din motorcykel från parkeringen, leder eller kör in den, till funktionärerna i Säkerhetskontrollen. En instruktör kommer att titta igenom motorcykeln och din skyddsutrustning, och meddelar om det är okej att rulla in i depån. Om instruktören har synpunkter på din hoj eller utrustning, gäller det att försöka fixa det före körning. Vi släpper inte ut någon deltagare på banan med undermåliga bromsbelägg, skadad hjälm osv.

 

Kontrollpunkterna för motorcykel och utrustning har två syften:

 • Att göra deltagaren medveten om vad och hur man gör en säkerhetskontroll på sitt eget fordon.

 • Att förhindra att fordon med allvarliga brister finns på övningsområdet och att föraren därmed riskerar att skada sig, andra deltagare eller funktionärer.

Kontrollpunkter för motorcykel

 • Däck ska ha fullgott mönsterdjup. vara fria från skador och inte vara för gamla.

 • Bromsbelägg fram och bak ska ha tillräckligt tjocklek. (min ca: 1mm)

 • Bromsskivor får ej vara skadade eller missformade.

 • Bromshandtag ska ha tillräckligt avstånd till gashandtaget vid belastning.

 • Bromshandtag och pedal får inte vara svampigt.

 • Kedjan ska ha lagom sträckning. (enligt servicehandboken).

 • Finns det kedjelås ska detta sitta åt rätt håll.

 • Ev läckage från motor, bromsok, och gaffelbenens packboxar får ej förekomma.

 • Kännbart glapp i sving, styr- eller hjullager får ej förekomma.

 • Registreringsskylt ska finnas på motorcykeln och cykeln ska vara besiktigad och försäkrad. 

  Fotpinnarna får inte vara fasta.

  Gashandtag ska inte ha "semestergas".

   

 Kontrollpunkter för personlig utrustning

 • Skyddskläder ska vara hela, avsedda för mc-åkning, och ha fullgoda skydd.

 • Stövlar ska vara avsedda för mc-åkning, så kallade mc-skor rekommenderas ej, men kan tillåtas i grön och gul grupp.

 • Handskar ska vara hela och avsedda för mc-åkning. Handskar med hårda skydd rekommenderas.

 • Ryggskydd rekommenderas starkt.

 • Bröstplatta rekommenderas.

 • Hjälm ska inte ha allvarligare repor eller märken.

Instruktörerna som besiktigar din motorcykel kan välja att besiktiga motorcykeln innan du har gått introduktionskursen, men ställer den åt sidan innan de officiellt släpper in den i depån och på banan.

 

Uppställning i depån

Efter besiktningen rullar du in din motorcykel i depån till anvisad kö, dvs. den kö som är markerad med din västfärg. Sedan är det bara att invänta första körpasset och en massa kul övningar! 

 

Körpass

Ett körpass är femton minuter långt, förutsatt att de inte avbryts av någon incident el dyl.

Var beredd på att instruktörerna samlar gruppen strax före första körpasset för en kort förberedelse av dagens kurs, och kanske en genomgång av sittställning mm.

 

Övningarna

Kurserna på Rörken följer SMC:s riktlinjer för Grundkurs Knix. Vi har tillräckligt med instruktörer på plats för att kunna ge dig instruktioner och stöd vid behov. Syftet är att du ska bli en bättre och säkrare mc-förare och att vi därmed ökar trafiksäkerheten. Övningarna anpassas (så långt det går) till din erfarenhet och kunskap.

 

Första körpasset

Cirka fem minuter före varje pass, så ljuder en visselpipa för att göra dig uppmärksam på att det är dags att göra sig klar för körningen. Du som är på banan för första gången kommer att upptäcka att det krävs ett antal varv för att hitta rätt växel, hastighet, spår osv. Därför brukar första körpasset vanligtvis inte innehålla några avancerade övningar.

 

Genomgång efter körpasset

Direkt efter körpassets slut samlar instruktörerna ihop deltagarna och går igenom hur körpasset fungerat och hur man upplevt körningen. Därefter kommer instruktörerna att ge deltagarna en ny övning till andra körpasset. Om instruktörerna tycker att övningen i förra körpasset har utrymme för förbättringar, kan det hända att samma övning upprepas men med lite annan synvinkel på det hela. 

 

Andra, tredje och fjärde körpasset

Efter varje körpass kommer instruktörerna att samla deltagarna för en genomgång, återkoppling och utdelning av övningar inför nästa pass.

 

Personlig återkoppling

Känner du att du vill ha en mer personlig återkoppling av din körteknik, prata gärna med någon av instruktörerna i din grupp. Då kan han eller hon bevaka just dig under några varv.

 

 

Vid ev. frågor, kontakta MCT ansvarig:

Alf Söderman 070-246 50 80  mct@smcgotland.se