Instruktörer

En liten förklaring till alla förkortningar...

Instruktörsstruktur 

GI Grundinstruktör
AI Avancerad instruktör
Aspirant GI-Aspirant eller AI-Aspirant
Resurs Resurs vid all typ av fortbildning

Grundkursinstruktörer (GI) sköts av distrikten och kontakt mellan GI och kansli sköts av MCT-ansvarig i distriktet som ansvarar för att alla får information. GI har genomfört en komplett CENTRAL grundutbildning och har utbildning i L-ABC/HLR. GI genomför grundkurser. Då speciellt intresse för någon typ av hojåkning finns, kan denne då köra till exempel specialkurser som gruskurser, customkurser etc. Har instruktören intresse för att lära sig mer om kurvtagning ska instruktören gå med erfarna instruktörer som lär ut kurvtagning på gokartbana.

Resurser är de som jobbar som resurser på samtliga kurser oavsett vilken typ av kurs det är. Måste vara delaktig i utbildningar och ansvarar själv för att söka info. Resurser anmäler sig till MCT-ansvarig i distriktet eller till Träningsledarna på storbanorna som i sin tur rapporterar in det till kansliet vem som är aktiv resurs. Resurs är första vägen in i instruktörskåren.

Avancerad instruktör (AI) är alla som har utbildning och jobbar på storbana, har nödvändig kompetens och ansvarar själv till största delen att vidareutbilda sig och på samtliga områden och öka sin egen kunskapsnivå. Att bli A-instruktör följer den mall som idag fungerar för Sporthojsinstruktörer. AI skall även de ha en godkänd utbildning i L-ABC/HLR. En AI har den kunskap som behövs för att hålla utbildning på storbana, samt även kunskap att hålla utbildning på Gokartbana.

Aspirant är någon som är under utbildning eller har genomgått utbildningen men inte är riktigt klar och behöver mera träning. Det kan också vara en instruktör som känner sig osäker och behöver mer träning ihop med en erfaren instruktör. Vi kommer att ha två typer av aspiranter, GI-Aspirant (GIA) eller AI-Aspirant (AIA).