Om olyckan skulle vara framme på banan

Om någon råkar ut för en olycka så STANNA INTE. Stillastående fordon utgör bara ytterligare risk. Instruktörerna kommer att ta hand om eventuella olyckor. Om du själv råkar ut för en olycka och känner att du är skadad, ligg kvar så kommer du omedelbart att få hjälp. Omkullkörning = avbruten körning, ser du att någon kör omkull så ställ in dig på att fullfölja varvet och att köra ut i depån.

Incidentrapport

Om du skulle råka ut för incident i form av omkullåkning, kollision eller liknande, får du (tillsammans med din instruktör) fylla i en incidentrapport med uppgifter om vad som hänt. Vi behåller uppgifterna men kan lämna dem vidare om något försäkringsbolag kräver det.

Miljömatta

Banägaren SMK Gävle är ålagda att använda miljömatta under sina gokarts i depån. Vi använder miljömatta vid ev. tankning av motorcykeln i depå (om tex medhavd dunk) eller om risk finns för läckage från motorcykeln. Miljömatta finns då att låna. Kontakta banchefen.