Krav för deltagande i kurserna:

 • Körkort, försäkring och personlig skyddsutrustning
 • Motorcykelkörkort för den motorcykel du kör är självklart ett krav. 
 • Kläder, ryggskydd, stövlar och handskar avsedda för motorcykelkörning.
 • Heltäckande hjälm rekommenderas starkt men är inget krav.

  Motorcykeln
 • skall vara registrerad, besiktigad, i trafik och försäkrad. Dock är det tillåtet att köra med "kraschkåpor" under förutsättning att registreringsskylt finns synligt monterad.
 • Har du halvslitna däck rekommenderar vi att du byter före kurs.
 • Din mc kommer att säkerhetskontrolleras/besiktigas innan körning likväl som din utrustning. Tänk på skicket på hojens däck, drivpaket, bromsar och ev. oljeläckage. Vid undermånligt skick på hojen eller din skyddsutrustning, får du av säkerhetsskäl inte delta i körövningarna.
 • Du måste själv kontrollera att din försäkring gäller vid SMC´s fortbildningar.

Specifika regler gäller på banan med kringliggande område. Reglerna måste efterföljas och respekteras då avstängning från utbildningen annars blir en konsekvens. Följande regler är till för allas säkerhet, även din:

 • Visa hänsyn & håll ditt spår. GE INTE FULL GAS på rakan om du har någon bakom dig som vill hålla högre tempo i kurvorna än dig och därför behöver komma förbi på raksträckan. 
 • Wheelis, stoppies eller liknande accepteras inte..
 • Vill du fotografera ute vid banan, kontakta banchefen.
 • Du måste respektera och följa flaggsignaler som används på banan.

Ytterligare information om utbildningens upplägg och regler kommer att ges på det inledande introduktionspasset.