Distriktsinformatör

För info om foldrar, hur man blir medlem eller om du vill tipsa om något arrangemang, kontakta:

Distriktsinformatör
Mattias Lindström
E-post: mattiasgavle@gmail.com