Kontakta oss i Gävleborg

Välj områden att kontakta.


Adress: 
SMC Gävleborg
c/o Mia Olsson
Ringvägen 17F
827 31 Ljusdal

Faktureringsadress:
SMC Gävleborg
c/o L.Lindgren
Hjortstigen 4
806 42  GÄVLE

Telefon
070-538 06 85 (ordförande)

E-post
smcgavleborg@gmail.com

Kontakt:  info@smcgavleborg.se 
Ordförande ordis@smcgavleborg.se
Kassör kassor@smcgavleborg.se 
Schoolansvarig mct@smcgavleborg.se 

Plusgiro
67 48 49-5

Organisationsnummer
88 65 00-9305