Bilder från tjejavrostningen i Söderhamn. En blåsig men solig dag.