DistriXnytt 2019

2019-04-01
I MC Folket 3-2019 kom bilagan DistriXnytt med. Det var dock ett tryckfel i denna!

Vi producerar ett litet infoblad med det viktigaste om vad som händer under året. Bladet var med som bilaga i Mc-Folket 3-2019.

I bladet informerar vi om bl.a
Grundkurser
Broms- och kurvkurser på Rörberg
Aktiviteter i vårt distrikt

OBS: I DistriXnytt 2019 slank det in en felaktighet på baksidan. Jernviken MC’s kvällsträffar på onsdagar är i år i deras lokaler i Kungsgården – inte Högbo Qvarn.

Ladda hem DistriXnytt 2019 här.