Vägarbeten sommaren 2020

2020-05-28
Sommaren är här och det innebär att Trafikverket drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Gävleborg. Syftet är att återställa vägarnas standard.

Ett 20-tal slitna sträckor i Gävleborgs vägnät kommer att få ny beläggning i sommar. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar och länsvägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov, och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare. Syftet med alla vägarbeten är att göra framtidens resor smidigare.

I samband med beläggningsarbetena kommer framkomligheten att vara mer eller mindre begränsad. Vanligast är att ena körfältet stängs av med trafiksignal och att trafiken passerar med lots från en riktning i taget.