Våra vägar

2019-03-17
Vi uppmanar alla att kontakta väghållaren när det finns hinder på vägen t ex grus, spill, hal beläggning.

Om du har ringt Trafikverket på 0771-921921 och inget händer kan du kontakta driftområdet direkt. Vem som sköter vägarna och deras telefonnummer finns på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/underhall-av-vag-och-jarnvag/Sa-skoter-vi-vagar/Vem-skoter-din-vag/?fbclid=IwAR0jTBsGQ9f_crffa7ZR9lmg_OnyTXRE445ogZlVTWh_9OY4wNHhmK1_XMc