Valberedning

2019-11-16
SMC:s valberedare väljs av årsmötet och har en viktig roll i SMC. De ska dels bevaka vad som sker i styrelsen, dels söka nya kandidater till styrelseuppdrag.

SMC Blekinge har ingen valberedning just nu.

Kassören har meddelat att han sitter tiden ut, vilket är till årsmötet i mars. 

Kontakta styrelesen om du vill nominera någon till SMC:s styrelse. Vi har haft öppna styrelsemöten under hösten 2018 och våren 2019 dels som ett tillfälle att träffa medlemmar och dels för att ge medlemmar chans att skapa intresse för styrelsens arbete och på så sätt få in nya personer. 

Nomineringar till uppdrag skall vara insända senast 1 december varje år.

Kom ihåg att alltid tillfråga den som ni nominerar. Uppdragen som valberedningen skall besätta är; Ordförande som väljs för ett år. Styrelseledamöter, fyra stycken som väljs för två år. Revisor, som väljs för ett år. 

Välkommen till Ronneby 2 december 18.30 på KJ:s om du är intresserad och vill veta mer. Meddela informator@smcblekinge.se om du kommer så det finns fika till alla. 

/Åsa, informatör