Styrelsemöte

2018-07-10
Öppet styrelsemöte i Karlskrona 6 augusti, 18.30. VÄLKOMMEN!

Plats är ännu inte bestämd, återkommer med det här samt på SMC Blekinges Facebookssida.

Vi har tillsammans med Solsta Towers i Asarum planerat för ett MC-fik en onsdag i augusti. Ett förslag är 8 augusti för att kunna träffa medlemmar och diskutera/planera inför 10-11 augusti. Du har väl läst på hemsidan eller Facebook vad det handlar om?

SMC, MHF och NTF har bjudits in till ett möte med infrastrukturministern i augusti. Även Trafikverket och Transportstyrelsen är inbjudna. Syftet är att diskutera hur vi kan öka trafiksäkerheten ytterligare bland motorcyklister. Vad tycker du är viktigt att SMC för fram? Vad lägger du märke till när du är ute och kör? 

asa.willander@smcblekinge.se

Ha det så gott! 

/Åsa