Medlemsantalet ökar

2019-03-17
Målet för mars månad är nått vilket var att passera 1000 medlemmar. Nu har SMC Blekinge 1005 medlemmar! Kom och visa dig på Drop-in, MC-fik, Öppet hus, Vägens söndag...