Demoskop

2019-11-17
Ett av de sista passen under Konferenshelgen var en färsk Demoskop-redovisning. 33% svarsfrekvens anses vara ett bra underlag och överlag är våra medlemmar nöjda med SMC.

Det resultat vi fick ta del av kommer att läggas upp på SMC:s hemsida, förmodligen under SMC Årsmöten - Årliga konferenshelgen. 

Är du en typisk medlem? 

Den typiske medlemmen är en 53 årig man som kör touringhoj. Han kör MC åtminstone någon gång per vecka och kör i snitt 560 mil under en säsong. Han spenderar 12 300 kronor per säsong, kör mest MC som fritidsnöje men även som transportmedel. Hans drivkrafter för medlemskap i SMC är tillvaratar MC-åkares intressen, rabatter och tidningen MC-Folket. 

Enligt samma undersökning är kvinnor som kör hoj 51 år, kör costumhoj, kör åtminstone MC någon gång per vecka och kör i snitt 500 mil per säsong. Hon spenderar knappt 10 000 kr per säsong och använder hojen mest som fritidsnöje men även som transportmedel. Kurser/events och SMC-boken är viktiga drivkrafter för att vara medlem i SMC. Hon ser MC-livet mer som en social aktivitet och har i störrre utsträckning mer kontakt med SMC via sociala medier jämför med män.