Försäkring

För att kunna köra på Tuvängen krävs att du har minst trafikförsäkring på din mc.

Det är din egen skyldighet som deltagare att kontrollera att din försäkring gäller på SMC anordnad fortbildning. Den information vi fått är, att minst trafikförsäkring gäller för de vanligaste/största försäkringsbolagen (Folksam, Bilsport&MC, IF, Länsförsäkringar, SalusAnsvar, Sveland, Tennant, TryggHansa).

Läs mer på http://www.svmc.se/smc/Forsakringsfragor/

http://www.svmc.se/school/Forsakring_vid_SMCs_fortbildning/