Svara på enkät om MC-användning i Stockholm!

2015-08-13
2 dagar kvar att svara på enkäten. En liten påminnelse. Tack för din hjälp! Sveriges MotorCyklister, SMC, och SMC Stockholm har efterlyst en utvärdering om trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinster vid användning av motorcykel i bussfiler i Stockholm.