Solna stad har återinfört gratis MC-parkering!

2017-06-12
Efter ett antal frågor från SMC Stockholm har Solna kommun ändrat tidigare fattat beslut om att avgiftsbelägga parkeringar för MC och moped klass I. SMC Stockholm riktar ett varmt tack till Solna för detta!

SMC ställde i början av april några frågor till Solna stad med anledning av att man infört lika hög avgift för motorcykel och moped som parkerar mellan bilar mot trottoarkant. Detta har tidigare varit gratis och mycket uppskattat då det finns få särskilda avgiftsfria P-rutor för MC och moped klass I. Beslutet som fattades då har också överklagats av en medlem i SMC Stockholm, bosatt i Solna. 

Kommunen har nu ändrat sina regler. Parkering på platser markerade med vägmärke för MC är fortsatt gratis. Den karta SMC efterfrågat kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

MC-parkering på gata med vägmärke "P" är också tillåten och avgiftsfri. Precis som tidigare kan MC och moped klass I parkera vinkelrätt mot kantsten eller motsvarande avgränsning i Solna kommun utan avgift. SMC Stockholm riktar ett stort tack till Solna kommun för att man ändrat tidigare beslut!

Länk till Solna kommun. 

Länk till tidigare nyhet om MC-parkeringar i Solna. 

SMC Stockholm väntar på svar på överklagandet till Kammarrätten. I avvaktan på detta tas ingen avgift ut för MC och moped klass I i Stockholms stad.