Solna kommun inför P-avgifter för 2hjul

2017-04-21
Vid kommunfullmäktiges möte i Solna kommun 16 mars beslutades att införa P-avgifter för motorcyklar och moped klass I som parkerar vinkelrätt mot gatsten. Detta har tidigare varit gratis och mycket uppskattat av MC-och mopedägare som parkerar i Solna. Någon förklaring till varför detta ändrats har inte kommunen lämnat. SMC och SMC Stockholm har dels hjälpt en medlem bosatt i kommunen att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, dels ställt frågor till kommunen om bakgrunden till beslutet. Självklart hoppas SMC att man ändrar beslutet!

 

Solna kommun har inte särskilt många avgiftsfria parkeringar avsedda enbart för tvåhjuliga MC och moped klass I. De finns inte heller på någon P-karta.  Man har däremot haft en mycket populär regel bland MC-och mopedägare:

 

Läs mer på http://www.svmc.se/smc/Nyheter/Solna-infor-avgifter-for-MC-och-mopedparkering/