SMC överklagar bussfilsbeslut

2013-04-24
Förra veckan kom Länsstyrelsens beslut om den bussfil som stängdes för motorcyklar som en blixt från klar himmel. Tyvärr går Länsstyrelsen på väghållarens, Trafikverkets, linje vilket betyder fortsatt MC-förbud på sträckan. SMC har självklart överklagat beslutet till Transportstyrelsen!

SMC har under många år drivit frågan om att få köra motorcykel i bussfiler. Vill du läsa mer om bussfilsbelutet och överklagan. Se här! http://www.svmc.se/smc/Nyheter/SMC-overklagar-bussfilsbeslut/

Har du frågor rörande överklagan kontakta Hans-Ove Görtz, SMC Stockholm på E-post: hans-ove.gortz@smcstockholm.se eller Maria Nordqvist, SMC Kansli på E-postmaria.nordqvist@svmc.se