Protest mot bullerkraven som ställs på MITTSVERIGEBANAN.

2009-02-19
<p>Härnösands kommun har valt att egenhändigt skapa regler för motorbanan som inte finns med i Naturvårdsverkets reglemente för motorsportbanor.</p>

Det finns tydliga regler för buller för motorsportbanor från Naturvårdsverket. Bullernivåerna för närliggande fastigheter och fritidshus är inom ramarna för Naturvårdsverkets regler.

Skriv under namninsamlingen och läs mer här.