Nya krav på provfordon först om sex år

2012-10-22
Den 19 januari 2013 börjar ett nytt körkortsdirektiv att gälla med många förändringar för MC-körkorten. Redan innan detta datum har EU-kommissionen förslagit nya krav på provfordon för MC. SMC och övriga organisationer inom FEMA har försökt påverka förslaget utan att lyckas. Däremot kommer de nya reglerna att sannolikt gälla parallellt med de gamla under en övergångstid på sex år.

Under september fick SMC och organisationerna inom FEMA kännedom om ett nytt förslag från EU-kommissionen som innebär nya högre krav på provfordon i de olika körkortsklasserna.  Ett exempel är att en A-motorcykel måste väga minst 180 kilo och ha en minimieffekt om minst 50 kW. SMC konstaterade att ett antal motorcyklar inte längre anses som tunga. Och att förslaget slår hårdast mot dem som redan idag underkänns oftast i körproven; kvinnor.

SMC och FEMA har uppvaktat berörda parter utan att lyckas. Ministerrådet har nu godkänt förslaget,  men med en övergångstid till 31 december 2018, för att minska effekten för trafikskolor som redan investerat i nya motorcyklar inför 2013.

I MC-Folket 8/12 som kommer i din brevlåda denna vecka uppmanar SMC medlemmarna att agera och uppvakta EU-parlamentariker. Det är tyvärr redan för sent. Förändringen gäller bilagor till ett direktiv och det finns inget utrymme att samla ansvarigt utskott för att lämna tilläggsförslag. Förslaget kommer därför troligen att antas i slutet av oktober.

SMC återkommer med mer information om hur detta kommer att påverka svenska körkortsregler.

Läs mer i tidigare nyhet.