Ny ekonomisk ansvarig i SMC Stockholm

2008-12-02
<p>Vår nya ekonom heter Ylva Hesse.</p>

På styrelsemötet den 1 december valde Maria Holmberg att sluta som kassör av personliga skäl och eftersom föreningen inte kan fungera utan en ekonomiansvarig så valde styrelsen enhälligt Ylva Hesse till att ansvara för ekonomin.

Ylva är en van föreningsmänniska som dessutom har stor vana vid att sköta kassörens tunga jobb.