Kallelse distriktsårsmöte Stockholm 2020.03.22

2019-12-11
Kallelse till Stockholms distriktsårsmöte den 22/3 kl. 13.00 - 2020 Plats AVA MC Mörtnäs Hagväg, 13, 134 44 Gustavsberg

Utlovat är en utställning med motorcyklar hos AVA. Ordförande kommer att redogöra för det gångna året.Styrelsen bjuder på kaffe och bulle i pausen.

Motioner inlämnas till styrelsen@smcstockholm.se  senast 2 veckor innan årsmötet.
Valberedningen tar emot tips om nya ledamöter. valberedningen@smcstockholm.se

Kallelse till Stockholms distriktets Årsmöte
den 22/3 kl. 13.00 -2020

Plats: AVA MC, Mörtnäs Hagväg, 13, 134 44 Gustavsberg


 Kallelse till distriktets klubbmöte den 22/3 ca 15.00. Efter årsmötet kommer representanter från varje klubb att inbjudas in till kort information.

När ni byter klubbrepresentanter i era klubbstyrelser, glöm inte att även ändra i registret http://www.svmc.se/club/smcboken/Klubbuppgifter/ så SMC skickar info till rätt personer.


 

 

Sittade ledamöter finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/

Stadgarna i Stockholm finner du här;
https://www.svmc.se/Distrikt/Stockholm/Organisation/Stockholmsstyrelsen/Stadgar-SMC-Stockholm/

 Stockholms verksamhetsberättelse 2018 hittar du här; (2019 kommer inom kort! )
https://www.svmc.se/distrikt_filer/Stockholm/Dokument/%c3%85rsm%c3%b6teshandlingar%202018.pdf

 

Vart Välkomna hälsar sittande ordförande Mattias