Ingen gruskurs i år!

2009-07-08
<p>Med beklagan måste vi nu meddela att årets gruskurs som vi hoppats kunna hålla i augusti inte kommer att bli av.</p>

Orsaken är att vi inte lyckats få ihop tillräckligt många funktionärer till detta evenemang.
Vi är mycket medvetna om behovet av och intresset för en gruskurs. Vi räknar med att nästa år ska innehålla minst en gruskurs i SMC Stockholms regi - helst flera.

För alla som gillar att köra på grus får vi alltså i år hänvisa till de klubbar som har gruskörning på sitt schema. En klubb som har mycket gruskörning på schemat är BMWklubben och de välkomnar även icke-medlemmar till sina körningar. Detaljer om körningarna kan hämtas på BMWklubbens hemsida. (Man måste inte ha en BMW för att få deltaga...)

Övriga klubbar i distriktet som också har öppna gruskörningar är varmt välkomna att kontakta vår webbmaster med detaljer så försöker vi lägga ut dessa på vår hemsida.