Distriktets nya styrelse.

2008-11-22
<p>På årsmötet den 15 november valdes en ny styrelse med Göran Ekman som ny ordförande.</p>

Den nya styrelsen valdes på ett välbesökt och livligt årsmöte med 61 närvarande röstberättigade medlemmar.

Årsmötesprotokollet hittar du här.
Bilder på de nya styrelsemedlemmarna hittar du här!

Den nya styrelsen vill passa på att tacka den föregående styrelsen för deras stora engagemang och för allt arbete de lagt ner.

Vi hoppas också att vi får se allihop tillsammans med många andra medlemmar på våra aktiviteter 2009 som snart kommer att presenteras.
Förra årets succé med kursdagarna för Custom Basic kommer garanterat att återkomma.