Distriktets årsmöte 2012

2012-10-10
Distriktets årsmöte hålls den 21 oktober, kl. 14.00.

Plats: Rapido MCK:s klubbhus på Skansbacken 4,
se http://www.rapido.se för vägbeskrivning.

Distriktet bjuder på smörgås med kaffe till dem som anmäler sig (med namn och medlemsnr) senast den 15 oktober 2011 till arsmote2012@smcstockholm.se.

Välkomna!