Årsmöte 2011 - Kallelse

2011-09-21
<p>Hojsäsongen börjar närma sig slutet och det är dags för distriktet att hålla årsmöte.&nbsp;Tid: lördagen den 22 oktober 2011, kl. 12.00&nbsp;<br />Plats: MC Collection, Edsvik, Landsnoravägen 42 i Sollentuna,&nbsp;<br />www.mc-collection.com</p> <p>&nbsp;</p>

 

Hojsäsongen börjar närma sig slutet och det är dags för distriktet att hålla årsmöte.

Sista dag för motioner till årsmötet är den 8 oktober och skickas till
arsmote2011@smcstockholm.se.


Tid: lördagen den 22 oktober 2011, kl. 12.00
Plats: MC Collection, Edsvik, Landsnoravägen 42 i Sollentuna,
www.mc-collection.com

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt protokollförare för mötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
6. Godkännande av dagordningen
7. Föredragning och godkännande av styrelsens förvaltningsberättelse
8. Föredragning av revisorernas berättelse
9. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av motioner
11. Fastställande av verksamhetsinriktning
12. Fastställande av budget
13. Val av ordförande till styrelsen för ett år
14. Val av halva antalet ordinarie ledamöter till styrelsen i enlighet med § 7.1 samt fyllnadsval
15. Val av minst två suppleanter till styrelsen i enlighet med § 7.1
16. Val av två revisorer och eventuella suppleanter enligt § 11.1
17. Val av minst två ledamöter till valberedningen i enlighet med § 6
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

Distriktet bjuder på räkmacka med kaffe till de som anmäler sig (namn och medlemsnr) senast den 14 oktober 2011 på Anmälningssidan för Årsmöte 2011
SMC-medlemmar har rabatt på inträdet till museet (85 kr inkl. guidning) och museet har öppet kl. 10-17. Deltagande i årsmötet kostar inget.

Efter årsmötet kommer klubbkonferensen att hållas. Särskild inbjudan har skickats till klubbarna.

Välkomna!