Annonser

 

Bokning av SMC-resor

På denna sida har SMC Travel samlat fakta om vad som gäller för att boka och betala våra resor.

Bokning: För att kunna boka resor måste man vara SMC-medlem och logga in på Mitt konto. Du loggar in på Mitt konto med ditt medlemsnummer samt tolvsiffrigt personnummer. Behöver du hjälp eller saknar dator, kontakta SMC. Bokningen till SMC:s egna resor öppnar vid ett givet datum varje år, den 12 december 2016.  Det går inte att förboka sig till resorna. 
SMC Resevillkor. 

Resor som erbjuds av samarbetspartners säljs från och med 2017 inte genom SMC. Däremot erbjuder flera arrangörer SMC-rabatt på sina resor. 

Betalning: Du betalar resan med betalkort eller via faktura. Vid kortbetalning erläggs hela resans kostnad vid bokning. Vid faktura görs en delbetalning inom tio dagar från fakturadatum där summan avgörs av resans totalpris. Resterande kostnad ska erläggas inom 60 (Isle of Man 90) dagar före avresan. 

MC-försäkring: Oavsett om du reser med SMC Travel eller på en egen resa ska du ha en giltig försäkring på din motorcykel, helst helförsäkring som täcker hemtransport och annat som annars kan kosta stora summor. Skadeanmälningsblankett är bra att ha med sig om olyckan är framme. Ta med försäkringsbrev och registreringsbevis för din MC på resan.

Avbeställnings- och reseförsäkring: Detta är viktigt att ha om något händer dig själv på resan eller om du inte kan genomföra resan. Reseförsäkring betalar t ex hemtransport av dig om du blir sjuk. Oftast ingår avbeställnings- och reseförsäkring under 45-60 dagar genom hemförsäkringen. Ta med reseförsäkringsbeviset! Betalar du resan med betalkort ingår ofta reseförsäkring.

Sjuk i EU/EES: Medtag EU-försäkringskort från Försäkringskassan som berättigar dig till fri sjukvård inom EU/EES.

Körvana: För samtliga resor krävs att du har A-körkort och vana att köra motorcykel i motorvägstempo. I Tyskland är rekommenderad hastighet på motorväg 130 km/timme. Du bör även ha kunskaper i kurvteknik och klara av att köra motorcykel i grupp. Våra kortresor till Tyskland är passande för dig som vill köra i ett lägre tempo och saknar vana från utlandsresa på MC. 

Information före resan: I god tid före avresa skickas information till alla deltagare från guiden. Alla frågor om resan och resmålet besvaras av våra eminenta guider. Kontaktuppgifter finns i resebeskrivningen.