Annonser

 

Fungerande medlemsregister - bättre service

SMC strävar efter att serva våra medlemmar på bästa möjliga sätt. För att vi skall kunna ha ett väl fungerande medlemsregister krävs att vi har kompletta och korrekta uppgifter. Eftersom ett personnummer som innehåller tio siffror är unikt för varje person kan vi undvika förväxlingar av medlemmar och även dubbelregistreringar. Personuppgiftslagen gäller för SMC:s verksamhet. De personuppgifter som lämnas i samband med ansökan om medlemskap registreras i vårt medlemsregister. Personuppgifterna som finns i medlemsregistret används som underlag i vårt interna arbete.

Personuppgifterna uppdateras genom inhämtning av uppgifter från statens person- och adressregister SPAR som är kopplat till folkbokföringen. Detta kan ske någon gång per år för att vara säkra på korrekta uppgifter vid stora utskick som t.ex medlemsavgiftsaviseringen.

Finns det några enstaka som av olika skäl inte kan uppge de fyra sista siffrorna vid medlemsregistrering så kommer dessa inte att uteslutas. Men vårt behov av hela personnumret möjliggör att vi undviker dubbelarbete och besvikelse/irritation för felaktiga utskick p g a att medlemsregistret inte är uppdaterat. För att själv kunna boka resor, kurser, ladda ner appen och göra ändringar gällande adress, telefonnummer och e-post behöver du också ange ditt personnummer till SMC. 

SMC har cirka 70.000 medlemmar och genomsnittligt cirka 7.000 adressändringar varje år. Utöver det sker kontinuerligt stora mängder postutskick, exempelvis av medlemstidningen MC-Folket och handlingar i samband med kurs- och resebokningar. Det administrativa arbetet med detta skulle, i brist på personnummer och möjlighet att inhämta data från SPAR, kräva ett omfattade administrativt arbete. Kansliets mål istället är att kunna arbeta med viktiga frågor såsom trafiksäkerhet, opinionsbildning, kursverksamhet och givetvis roliga saker för motorcyklister. Ju mindre resurser som krävs för administration, desto bättre SMC för dig som motorcyklist!