Annonser

 

Uppvakta din lokala politiker

Sveriges MotorCyklister är en ideéll partipolitisk obunden organisation som består av oss ca 70.000 medlemmar. Tillsammans kan vi göra skillnad!

SMC uppvaktar regelbundet riksdagspolitiker, myndigheter och andra beslutsfattare. Vill du vara med och bidra är du välkommen att uppvakta dina lokala politiker och belysa frågor och problemställningar som rör oss motorcyklister.

Till vänster i menyn ser du mycket av det vi arbetar med. Det finns många frågor som är viktiga för oss motorcyklister. Här nedan får du några konkreta exempel på saker som du gärna får ta med till just dina politiker och makthavare.

1. MC-Visionen 2.0
Det är ett omfattande dokument som innehåller SMC:s förslag på åtgärder för ökad säkerhet för motorcyklister. Skicka en länk eller skriv ut och ta med till beslutsfattare i din kommun.

2. MC-parkering
Tyvärr saknas ett enhetligt regelverk för hur man får parkera motorcyklar i landet. Inte ser det ut att bli något heller. Allt fler MC-ägare kontaktar SMC sedan man fått P-böter. Uppvakta dina lokala politiker och ställ frågan om hur de tänker lösa problemet i din kommun.

3. Skymd sikt i korsningar
Ingen vill skada sin medtrafikant, men varannan motorcyklist som dödas i trafiken gör det i kollision med ett annat fordon. Det finns många faktorer som orsakar olyckorna. En orsak är vägmiljöns utformning där många korsningar har skymd sikt samt fasta föremål i närhet till vägbanan. 

4. MC i bussfiler
SMC har under många år drivit frågan om att få köra motorcykel i bussfiler. Det är tillåtet i ett antal filer i Stockholm och diskussioner har även inletts i Göteborg. Tyvärr förbjöds MC i en bussfil i Stockholm efter 30 år, utan information, remissförfarande och konskekvensanalys.

5. MC i trafikplanering - Västerås ett föredöme
Västerås Stad är den enda kommun i Sverige som inkluderar motorcyklar i sin trafikplan. Trafikplanen beaktar de oskyddade trafikanterna, motorcyklisterna, i frågor som rör trafiksäkerhet och parkeringsmöjligheter. Uppvakta din kommun att ta efter Västerås Stads goda exempel!

6. Dokumentet "Säkrare vägar och gator för motorcyklister"
I september 2011 publicerades skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Det är ett samarbete mellan Trafikverket och SMC som pekar på brister i infrastruktur samt antalet olyckor som rapporterats in för dessa problem.
Det tidigare dokumentet  "Säkrare MC på Väg" visar exempel på problem för motorcyklister och hur de kan åtgärdas.
Läs gärna dessa och ta dig en titt på trafikmiljön i din kommun. Det finns kanske saker som glömts bort? Påminn gärna!

8. Vallöften till motorcyklister - kommer de att hållas?
Inför valet i september 2014 ställde SMC ett antal frågor till de åtta riksdagspartierna. Ledamöter i Trafikutskottet, som behandlar de viktigaste frågorna för svenska knuttar, besvarade frågorna.
Här kan du läsa frågor och svar.