Annonser

 

Vi vill veta mer om dig och MC-körning! Fema, Federation of European Motorcyclists Associations, har fått bidrag av EU att genomföra projektet Riderscan. Det ska samla in kunskap om MC-säkerhet, se på behov, sprida kunskap och skapa en plattform för en ny inriktning för att arbeta med MC-säkerhet i EU. En viktig del av projektet är att ta reda på mer om motorcyklisterna i Europa

Riderscan är ett unikt projekt eftersom det leds av motorcyklister. Det är ett proaktivt sätt att arbeta med trafiksäkerhet för motorcyklister. Projektet kommer att pågå till slutet av 2014 och omfattar åtta olika områden (utbildning, statistik, infrastruktur, olycksrapportering, forskning, trafikreglering, uppmärksamhetskampanjer, nationella MC-strategier och MC-kollektivet).

Enkätfrågorna handlar om till exempel ålder, kön, motorcykel/motorcyklar, skyddsutrustning, körsträckor, inställning till säkerhet, viktiga kanaler för säkerhet och liknande frågor.  Här behöver vi din hjälp!  Enkäten tar 10-15 minuter att besvara.

SMC har översatt enkäten till svenska.  Svaren skickas till Fema som samlar informationen i en databas och sammanställer dem.  Givetvis är svaren anonyma.  Med svaren får Fema en rättvis bild av Europas motorcyklister.  Vi kan också se om det finns skillnader på knuttarna i Sverige och andra EU-länder. Någon liknande studie har aldrig genomförts i hela Europa.

Du kan också lämna dina uppgifter i slutet av enkäten om du vill veta mer om Fema och delta i fler undersökningar.

Klicka på ikonen nedan, svara på frågorna och bidra till ökade kunskaper om motorcyklisterna i Sverige och Europa. Enkäten är öppen under sex månader.