Annonser

Regionala MC-OLA

I flera av SMCs distrikt har man tagit fram avsiktsförklaringar i samband med regionala MC-OLA.

Här kan du läsa mer om vad man har för avsikt att göra runt om i våra SMC-distrikt.

SMC Gävleborg

SMC Kronoberg

 

SMC Uppsala

SMC Östergötland

SMC Gotland