Annonser

 

Kontrollbesiktning

Det fordon som har minst behov av kontrollbesiktning, sett till underkännandegraden, är motorcyklar. Därför har SMC sagt att kontrollbesiktning för MC skulle kunna slopas. Även om det inte genomförts har SMC bidragit till att besiktningar av motorcyklar glesades ut 2004. Underkännandena har inte ökat trots detta. Nu kommer SMC att arbeta för att besiktningsbefrielse ska utökas bland äldre motorcyklar.

Det finns ingen fordonskategori som har så få underkännanden. Ytterst få mc-olyckor beror på tekniska fel. Även om kontrollbesiktningarna för motorcyklar glesats ut visar Bilprovningens statistik att motorcyklar är det fordon som är i bäst skick.  

 

År                   Motorcyklar            Släp              Husvagnar                Bilar
2004                    9%                       19%                     16%                     32%

2005                    9%                       22%                     13%                     32%

2006                    10%                     26%                     22%                     32%

2007                    10%                     26%                     19%                     32%

2008                    10%                     25%                     22%                     30%

2009                    10%                     26%                     26%                     29%

2010                    9%                       24%                     24%                     29%

2011                    9%                       25%                     25%                     31%

2012                    10%                     24%                     19%                     31%

Ingen statistik har publicerats för 2013. 2014 underkändes 9 % av motorcyklarna med krav på efterkontroll.

Bilprovningen har gjort två rapporter av samtliga mc-besiktningar 2004 och 2010.  De visar de vanligaste felen och mycket annat.
Bilprovningens rapport 2004.
Bilprovningens rapport 2010.

EU:s förslag till besiktningspaketet
Det har hittills inte funnits något EG-direktiv som kräver kontrollbesiktning av motorcyklar och elva av EUs medlemsländer saknar detta liksom Norge. 2012 föreslog EU-kommissionen att alla EU/EES-länder måste införa tvingande kontrollbesiktning av både motorcyklar och mopeder. SMC och FEMA har protesterat mot detta och under december enades EU:s medlemsländer, ministerrådet och kommissionen om en kompromiss. Varje EU-EES-land måste införa kontrollbesiktning av MC senast 2022, om man inte kan nå sänkta olyckstal med andra trafiksäkerhetsåtgärder. Mopeder och lätta motorcyklar omfattas inte av direktivet. 

SMC har kontakt med Transportstyrelsen om införandet av direktivet. Svensk kontrollbesiktning av motorcyklar kommer sannolikt inte att förändras. Däremot finns utrymme till lättnader av äldre fordon. Idag är det bara fordon av 1950 års modell eller äldre som är besiktningsbefriade (FoF kap 6, § 3)  SMC har framfört att Sverige, utan att inkräkta på säkerheten, kan införa besiktningsbefrielse av fordon som är 30 år eller äldre. 

Avregleringen gav dyrare besiktningar
När kontrollbesiktningen avreglerades i Sverige steg priset på kontrollbesiktning. SMC gjorde en undersökning i slutet av 2015 som visade att det skiljer 311 kronor mellan den billigaste och dyraste kontrollbesiktningen.  Läs artikeln här.