Annonser

 

Fordonsskatt

Vid flera tillfällen har förslag kommit från Finansdepartementet om en enhetsskatt för bil och motorcykel som SMC dock lyckats stoppa. 2016 presenterades ännu ett förslag som än en gång vill jämställa MC och personbil i en grundavgift.

Förslaget Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon ska vara besvarat 15 augusti 2016. 

Det senaste förslaget stoppade SMC 2005. Då föreslogs en höjning av skatten på alla motorcyklar från 137 kronor till 360 kronor och därutöver en koldioxidskatt. Finansdepartementet lyssnade på SMC och skatten höjdes enligt vårt förslag med blygsamma 43 kronor till 180 kronor.

Motorcyklar betalar endast den fiskala delen av fordonsskatten, inte den koldioxidbaserade skatten. Motorcykelägare betalar 50 % av vad en bilägare betalar. SMCs senaste remissvar angående fordonsskatt hittar du här.

I slutet av 1990-talet föreslog en statlig utredning att fordonsskatten på MC skulle höjas till 1100 kr, motsvarande bil. SMC hävdade då som alltid att två hjul borde betyda halv avgift. Det argumentet har fungerat flera gånger. 

Under 2014 har Finansdepartementet aviserat höjning av fordonsskatten för samtliga fordon, utom motorcyklar. 

Ansvarig myndighet som inkasserar fordonsskatt är Transportstyrelsen.