Annonser

 

Alkolås på MC

SMC anser att motorcyklar ska omfattas av samma regelverk som övriga fordon och erbjudas alkolås vid rattfylleri.

SMC var positiv till Alkolåsutredningens betänkande som innebär att alla som döms för rattfylleri ska erbjudas alkolås. Motorcyklister och mopedister omfattas av förslaget.

Allt för många kör omkring på våra vägar trots att de är påverkade av alkohol och droger. Det orsakar många olyckor med både dödade och svårt skadade som följd. Trafikverkets djupstudier visar att 25 % av motorcyklisterna som dog 2005-2010 var påverkade av alkohol och/eller droger. Andra trafikanter som är påverkade är också en risk. 

Försöksverksamheten med alkolås permanentades och omfattar alla behörigheter, även motorcykel och moped från och med 1 januari 2012. Det finns alkolås som fungerar för motorcyklar och mopeder. SMC är positiva till att A-behörigheterna omfattas av förslaget. Vi har påpekat problem med återblås under färd. Blåsning i alkolås kommer att ske i samband med starten av en motorcykel eller moped. Under färd kommer en motorcyklist och mopedist att ha 15 minuter på sig att stanna och göra återblåsningen.

Förslaget innebär att alla som döms för rattfylleri kan ansöka om att få behålla körkortet med alkolås som villkor. Villkorstiden blir ett eller två år. Den längre tiden gäller dem som dömts för grovt rattfylleri, de som återfallit i rattfylleribrott de senaste fem åren samt de som har diagnosen alkoholberoende.

Problemet kvarstår dock eftersom majoriteten av dem som dödas på MC och är påverkade av alkohol och/eller droger inte har körkort och inte heller äger den motorcykel de framför. De ingår därmed inte i målgruppen för alkolås. 

SMCs remissvar hittar du här.
Betänkandet från Alkolåsutredningen, SOU 2008:84, hittar du här.
Transportstyrelsens infofolder om alkolås
Extremt beteende - påverkade utan körkort

Alkolås på Hayabusa
En Hayabusa med alkolås, foto: Björn Strandberg