Annonser

 

Dåligt förslag till nya P-regler

Stockholms inför världens högsta parkeringsavgifter för motorcyklar och EU-mopeder. Kommunen menar att man är tvingade till avgifterna enligt en lag från 1957 vilket SMC inte håller med om. Till skillnad från resten av Europa ser Stockholms stad ingen potential i att öka MC-och mopedanvändning för bättre framkomlighet, miljö och minskad trängsel. Istället har man helt enkelt låtit bli att utreda vad avgifterna innebär för alla som kör och parkerar MC och mopeder i Stockholm.

Stockholm växer och P-utrymmet blir allt mer begränsat. Regionen har en uttalad plan att minska biltrafiken och öka användningen av kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Förslaget som klubbats är en totalöversyn av parkeringsregler och avgifter med syfte att öka framkomlighet, minska klimatpåverkan och förbättra luftkvalitet genom minskad biltrafik.

Det som gör SMC både förvånade och besvikna är att trafik med MC och moped överhuvudtaget inte nämns i översynen mer än med då det handlar om att införa avgift på MC-parkeringar. Massor av motorcyklister och mopedister som parkerar varje dag i Stockholm har hört av sig och bett om hjälp av SMC att få Stockholms stad att ta tillbaka sitt beslut.

5000 kronor i månaden för MC-parkering!

Avgiftshöjningen gäller inte bara Stockholms innerstad utan även närförorterna och på sikt utanför närförort. Tidsintervallen för P-avgift utökas. Avgift för boendeparkering ska också höjas. Tidigare parkerade tvåhjuliga motorcyklar och mopeder klass I gratis i hela Stockholm på de särskilda MC-parkeringarna. Nu ska de ska betala 50 procent av bilavgift. Det betyder att du som pendlar in till staden och parkerar hojen på gatan tio timmar ska betala 250 kronor per dag eller 5 000 kronor per månad. 

Hur har avgiftsförslaget räknats fram för MC och moped?

Eftersom det får plats upp till fem motorcyklar i en P-ruta för bil betyder det att Stockholms stad får in mer än dubbelt så mycket om motorcyklar och mopeder parkerar på samma utrymme som en bil. De avgiftsfria MC-parkeringarna är ofta relativt stora och det får plats ett stort antal motorcyklar och ägarna tränger ihop sig för att så många som möjligt ska rymmas.  

Det finns ingen logisk förklaring till hur man kommit fram till avgifterna - att en motorcykel och moped klass I ska betala 50 % av vad en personbil betalar. Tjänstemännen verkar inte vara medvetna om att det i en normal P-ruta kan få plats fem tvåhjuliga motorcyklar och/eller mopeder. Avgifterna ska betalas genom en app i smartphones. Boendeparkering registreras också i app.

 - Att Stockholms stad gör en översyn av P-regler och avgifter är rimligt med tanke på hur staden växer och behovet av utrymme och god miljö för oss som bor här. Men, det är inte rimligt att enbart tala om att minska biltrafik och helt bortse från motorcyklarnas unika egenskaper och fördelar i storstäder. Den höga avgiften och avgiftsförslaget gör det också helt ointressant att parkera fler än en MC per ruta vilket gör att motorcyklar och mopeder klass I kommer att använda sig av fler bilparkeringar istället, säger Olle Henriksson, ordförande i SMC.

En internationell jämförelse

Stockholms stad har varit en föregångare för hela världen då det gäller att erbjuda avgiftsfria parkeringar för MC och moped klass I. Innehållet i förslaget gör tyvärr att Stockholm och Sverige istället hamnar på sista platsen i EU då det gäller att tänka på samtliga trafikantgrupper och deras specifika behov, även motorcyklister och mopedförare. EU-parlamentet har under hösten beslutat att MC och mopeder ska ses som en del av lösningen på köer, trängsel och parkeringsproblem i Europas större städer. Detta är budskap som Sverige inte vill kännas vid, trots att vi är medlemmar i EU och varit med i framtagandet av OECD-rapporten.

- Stockholm och andra svenska storstäder måste se MC och mopeder som ett alternativ till bilen på sträckor där det inte är möjligt att åka kommunalt, promenera eller cykla. Det gör man i strategier i resten av Europa och världen. För SMC är det självklart att alla svenska kommuner ska se motorcyklar och mopeder som en del av lösningen på trängseln”, säger Maria Nordqvist, politisk sekreterare på SMC. 

Stockholms stad verkar vara helt omedvetna om vilken betydelse EU:s institutioner och mängder av städer i Europa tillmäter pendling med MC och moped. 

Stockholms stads ursprungsförslag som gick ut på remiss:
Utredningsbeslut Stockholms stad
Bilaga 1, Projektdirektiv
Bilaga 2, Förslag parkeringsstrategi
Bilaga 3, Förslag parkeringsplan
Bilaga 4, Samlat underlag om parkering

Vad vill SMC?

SMC framförde att förslaget skulle ändras och kompletteras med en analys av MC- och mopedtrafiken i Stockholms stad, fördelar med ökad MC- och mopedtrafik istället för personbil samt en konsekvensanalys av införande av avgifter för parkering av motorcyklar och moped klass I. Dessutom vill SMC ta del av den matematiska modell Stockholm stad använt för att få fram parkeringsavgiften.

SMC vill att MC och moped klass I ska ses som accepterade fordon som är en lösning för att minska trängseln. SMC vill att säkerheten och framkomligheten ökar för MC och moped genom att göra fler bussfiler tillgängliga för MC. SMC vill att parkering bör vara fortsatt gratis då både motorcyklar och moped klass I är yteffektiva och kan parkeras på ytor där inga andra motorfordon kan stå.

SMC har i remissvar, skrivelser, direkta möten och hearings förklarat det orimliga i att en tvåhjulig motorcykel eller moped ska betala högre avgift än en personbil per kvadratmeter parkeringsyta. På en parkeringsruta får det plats minst fem motorcyklar och/eller mopeder, ibland fler. Det rimliga är då att varje fordonsägare betalar en femtedel av det priset som en bilist ska betala för att uppta hela parkeringsrutan.

 

SMC Stockholms presentation för politiker i Trafiknämnden, Stockholms stad. 
SMC.s remissvar på parkeringsstrategin. 
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Om MC-användning i Stockholm, enkätundersökning SMC 2015 

 

 


I en MC-ruta får det plats många motorcyklar och mopeder.


Den här skylten betyder att en tvåhjulig MC och moped klass I utan sidvagn får parkeras. 


Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm