Annonser

 

Förslag på "döda ytor" där MC kan parkera

SMC har uppmanat medlemmar att söka, främst i P-hus efter döda ytor som kan göras om till MC- och mopedparkering. Ett syfte med P-strategin är ju att minska gatstensparkering.

Här presenteras inkomna bidrag från motorcyklister.

Stockholm

Döda ytor i Parkaden (Regeringsgatan 47-55)
Parkaden är ett parkeringshus för 800 bilar i centrala Stockholm beläget i hörnet Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan

 

Döda ytor i Stockholm parkering Fleminggatan
Här finns 161 vanliga p-platser och två tomma cykelboxar. Det finns två möjliga outnyttjade utrymmen lämpliga för MC, en/två platser.

   

 

Döda ytor i Gallerian, Regeringsgatan 15
Här pågår just nu en större ombyggnad så målningen stämmer inte riktigt överallt, men här finns massor med möjliga MC-platser. Mopedisten räknade till 30 innan hon gav upp. Dock är det förbjudet för MC och moped klass I att parkera här liksom i övriga P-hus som ägs av Stockholm Parkering och har bom.

 
 

 

 

 

Gatumiljö

Refugen under Essingeleden på Lindhagsgatan är en stor död yta som inte utnyttjas.
MC skulle inte skymma sikten vid någon trafiksituation eller utgöra någon fara. Mittemot refugen finns ett parkeringshus. Trekanten som bildas från bropelaren och väggen skulle rymma flera MC utan att störa varken fotgängare eller fordonstrafik! På Strandbergsgatan under Essingeleden riktning ner med mot Lindhagsgatan finns denna yta. Mellan bropelarna kan MC parkera. Det är stoppförbud på vägen så man hindrar ingen parkering eller trafik. Fordon på denna yta hindrar varken fotgängare eller stör trafik

   

 

Jönköping

   

 

Ludvika

Åhlens parkeringshus