Annonser

 

Lucky 13

"Lucky 13 är en vanlig motorcyklist. Han är också en riktig turknutte eftersom han inte är medveten om alla faror som finns ute på vägarna. Var inte som Lucky 13 och lita på turen som han gör och lär av misstagen."

Det är budskapet i ACEMs* kampanj som är den tecknade serien Lucky 13. Serien riktar sig till motorcyklister och mopedister och belyser olika problem i trafiken och vägmiljön för att öka riskmedvetenheten. Kampanjen har spridits i hela Europa.

Serien publicerades på European Road Safety Day 13 oktober 2008 och den trettonde och sista delen publicerades på vår hemsida 15 januari 2010.

Lucky 13 nr 1 om korsningar.
Lucky 13 nr 2 om hinder vid sidan av vägen.
Lucky 13 nr 3 om vägbeläggningar.
Lucky 13 nr 4 om dieselspill.
Lucky 13 nr 5 om skadade och lagade vägbanor.
Lucky 13 nr 6 om fartdämpande åtgärder.
Lucky 13 nr 7 om nattens faror.
Lucky 13 nr 8 om föremål på vägbanan.
Lucky 13 nr 9 om mittrefuger.
Lucky 13 nr 10 om kurvteknik.
Lucky 13 nr 11 om kurvor med minskande radie
Lucky 13 nr 12 om metallytor och målade ytor
Lucky 13 nr 13 om metoder för vinterväghållning.

*ACEM är mc-tillverkarnas organisation i Europa och består av mc-tillverkare och organisationer, bl a svenska McRF. ACEM har översatt serien till svenska och McRF ansvarar för kampanjen i Sverige.