Annonser

 

Brist på friktion

Friktion är viktigt. Saknas den finns det risk att motorcykeln som endast har två hjul tappar greppet och går omkull. Statistik över polisrapporterade olyckor visar att 10 % av MC-olyckorna beror på bristande friktion!

Att ha god friktion är oerhört viktigt för oss som kör motorcykel eftersom vi bara har två däck med rund profil som kontaktyta mot vägen. Extra viktigt är det i kurvor där motorcykeln lutar. Oförutsedda hinder som hal vägbeläggning, olje- eller dieselspill, löst grus från lagningar, stödremsor och påfartsvägar är vanliga problem som motorcyklister upplever.

Grus på belagd väg
Trafikverket och SMC har under 2011 publicerat skriften "Säkrare vägar och gator för motorcyklister". Den visar att 10 % av alla polisrapporterade MC-olyckor beror på bristande friktion, vanligast är grus. Gruset kommer många gånger från vägarbeten. Statistiken visar att problemet inte gäller personbilar men i högsta grad motorcyklister. 

Inom ramen för det samarbete SMC haft med Trafikverket under ett antal år har flera projekt genomförts. Statistik från Bilsport & MC specialförsäkring visar att 12,4 % av alla MC-olyckor beror på grus! Det kostar mycket varje år, både i form av pengar och lidande. SMC:s beräkning är drygt 92 miljoner kronor per år.

Sopning efter snabellagning har utvärderats och visar att väghållaren kan sopa bort grus redan efter en halvtimme. Då behövs inga varningsskyltar och SMC tycker detta borde bli en regel vid snabellagning. Trafikverkets slutrapport hittar du här.

Tre holländare besökte Sverige sommaren 2011. För en av dem slutade resan med en omkullkörning på grus efter snabellagning. Händelsen filmades, se filmen här.

Under 2011 har Trafikverket gått igenom sina styrande dokument, bland annat avseende denna fråga. Resultatet är att grus i samband med snabellagning ska vara borta från vägen inom 24 timmar mot dagens 48. Så länge det finns grus på vägen ska varningsskylt sitta uppe. Det är en mycket positiv förändring som SMC tackar för. Det kommer att ta cirka fem år innan förändringen gäller i alla driftområden.

Möjlighet finns att blanda in olika material som ger förstärkta stödremsor. Det minimerar förekomsten av grus, särskilt i kurvor där tung trafik genar och drar ut gruset i vägbanor. Trafikverket har under 2011 infört nya regler för stödremsor som klart deklarerar att de ska ligga vid sidan av vägen. I Trafikverket Region Väst finns sedan 2011 krav på att alla stödremsor ska blandas ut med minst 3 procent bitumenemulsion för att binda gruset. SMC ser gärna att kravet om bindemedel utökas till alla regioner inom Trafikverket eftersom grus från stödremsor orsakar en hel del olyckor. 

Hal beläggning
Hal beläggning är ett annat obehagligt problem. Sommaren 2010 omkom en motorcyklist i en olycka på en väg med ny beläggning. Friktionen var långt under acceptabelt friktionskrav. SMC polisanmälde Trafikverket och/eller ansvarig underentreprenör. Polisen inledde ingen förundersökning, SMC har begärt överprövning av beslutet. SMC har träffat Trafikverket i frågan. Två år senare skedde en liknande MC-olycka på E4 norr om Gävle. Bägge olyckorna uppmärksammades i två program i Uppdrag Granskning.  
Läs mer om olyckan i Vagnhärad här. 
Artikel inför UG om Vagnhärad. 
Artikel efter UG om Vagnhärad. 
Artikel efter Uppdrag Granskning om olyckan i Hagsta, norr om Gävle.  

I maj 2014 antog Trafikverket en handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar, ett direkt resultat av MC- olyckorna i Vagnhärad och Hagsta som visades i Uppdrag Granskning. Det är ett mycket bra initiativ för ökad säkerhet bland motorcyklister. 
Handlingsplan mot låg friktion på sommarvägar.